Organisatie


Speeltuin Santpoort is afhankelijk van een groot aantal vrijwilligers en sponsoren, die zich geheel belangeloos inzetten voor het voortbestaan van de speeltuin. Daarnaast ontvangt de speeltuin een subsidie van de gemeente Velsen. 

Bestuur 

Voorzitter                  Michiel Bigler
Penningmeester   Michiel Bigler
Secretaris   Willy Knol
Lid   Leo Alkemade
Lid   Jan van Lente
Website   Selma Aalders-Eriks

 

Technische Commissie

De veiligheid van en het onderhoud aan de speeltoestellen in de speeltuin is een grote verantwoordelijkheid. Een groep vrijwilligers kijkt regelmatig alle toestellen na en geeft door wat er eventueel mis is. Op de klusdagen (of zo nodig eerder) worden de eventuele gebreken verholpen. Naast het technisch onderhoud wordt er op de klusdagen aandacht besteed aan het schoonmaken van alle voorzieningen in de speeltuin.  

Website beheer

De website en Facebookpagina van speeltuin Santpoort wordt beheerd door enkele vrijwilligers.